header-vierkant
header-vierkant
 
 

Even voorstellen CALorie Business

pexels-tom-swinnen-695342-1-300x189

Voor ondernemers die snel vooruit willen.

CALorie Business werkt met en voor ondernemers en vastgoedhouders in de gemeente Castricum die hun bedrijf en bedrijfsprocessen willen verduurzamen. Bent u zo’n ondernemer met plannen op dit gebied? Denk dan aan CALorie Business en neem contact op. Verduurzamen kost, ondanks de maximale subsidies die via Calorie Business verkregen worden, geld. Uw geld. CALorie Business helpt u uw investeringen nu en in de toekomst te optimaliseren. Een verkennend gesprek over uw mogelijkheden en onze rol daarbij, kost u niets en levert goede inzichten en realistische plannen op.

Ondersteuning van zakelijke doelgroepen.

De doelgroepen voor wie CALorie Business waarde heeft zijn individuele ondernemers, collectiviteiten van ondernemers zoals ondernemers op bedrijventerreinen en vastgoed eigenaren die hun ruimtes verhuren aan ondernemingen. Kortom, onze ervaring en expertise staat elke ondernemer, groot en klein ten dienste. Of u nu als ZZP’er werkt of een onderneming met enkele honderden medewerkers heeft, CALorie Business is er speciaal voor u. Verduurzamen is daarom geen zakelijk probleem voor u maar een uitdaging voor u en ons. Een uitdaging die we samen oppakken. Onzerzijds zonder enig winstbelang. Dat maakt ons objectief en uw aanpak kosten- en subsidie efficiënt.

 

Een bekende naam voegt een specialisme toe.

CALorie kennen de meeste ondernemers in de gemeente wel. CALorie is al jaren actief op het gebied van voorlichting op verduurzamingsgebied. CALorie helpt al jaren individuele inwoners met hun verduurzamingsplannen. Om dat prijsgunstig te doen combineert CALorie o.a. vraag en aanbod van bijvoorbeeld zonnepanelen. Mede door de inzet van vrijwilligersorganisatie CALorie loopt de gemeente voorop in verduurzaming. Ondernemers bleken behoefte te hebben aan een andere type knowhow en een ander type begeleiding. Daarom zijn de ondernemersgerichte activiteiten voor het uitvoeren van projecten voor ondernemers ondergebracht in een aparte stichting: CALorie business.

 

MISSIE “CALorie Business adviseert en begeleidt lokale ondernemers en houders van vastgoed op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, nu en in de toekomst.”

Onze waarde voor u.

Verduurzaming, linksom of rechtsom, u komt er niet omheen.

Wij adviseren en begeleiden lokale ondernemers en vastgoedhouders op het gebied van duurzame energie, nu en in de toekomst. Stichting CALorie Business stelt zich ten doel de mogelijkheden die de energietransitie met zich meebrengt om te zetten in kansen. De vrijwilligers en medewerkers van CALorie Business bieden ondersteuning bij verduurzaming. Dat doen zij niet alleen door adviezen te geven voor de aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen. Ook bij het zetten van een volgende stap: het afstemmen van uw energievraag op het (eigen) energieaanbod, bijvoorbeeld door middel van energieopslag.

cropped-maxresdefault-300x144

Werk daarom samen met deskundigen die u niets kosten.

Zo zorgt de stichting ervoor dat iedere ondernemer in de gemeente Castricum (met de kernen, Akersloot, Bakkum, Castricum, de Woude en Limmen) gebruik kan maken van duurzame energie CALorie Business is er specifiek voor Castricumse ondernemers en maatschappelijke en culturele organisaties. CALorie Business toont ondernemers de noodzaak om te verduurzamen. Goed voor het milieu en voor de portemonnee. Inmiddels is de stichting ook in gesprek met het midden- en kleinbedrijf en vastgoedhouders van scholen en maatschappelijke en culturele organisaties. Door kennis te vertalen in concrete adviezen wil de stichting organisaties helpen bij verduurzaming.

 

Het bewijs is er: vraag het uw collega’s op de Castricummerwerf.

CALorie Business is enkele jaren geleden van start gegaan met ondersteuning in raad en daad van bedrijven op bedrijfsterreinen in het nemen van de verduurzamingsstappen. Bijvoorbeeld door de aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen. De uitdaging voor elke ondernemer is om zo snel mogelijk gasvrij te worden en zelf groene stroom op te wekken. Daarbij wordt ernaar gestreefd de opgewekte stroom zo efficiënt mogelijk te benutten, te delen en – in de toekomst – op te kunnen slaan. Inmiddels zijn meer dan 45 bedrijven geholpen. Vooral op de Castricummerwerf hebben veel ondernemers samen CALorie Business medewerkers stappen voorwaarts gezet.

 

EFFECT “Op de Castricummerwerf zijn ondernemers die al drie jaar lang jaarlijks meer dan 60% op hun energiekosten minder uitgeven.”

Een team met bij elkaar 20 jaar ervaring

castricum-groot

Mensenwerk maar dan wel goede mensen.

Advisering gaat om mensenwerk. Advisering begint met het begrijpen wat uw zakelijke dilemma’s zijn. Daarom zijn de mensen die u ter beschikking staan belangrijk. De kern van de advisering wordt gedaan door Wim Schermer, een ondernemer met veertig jaar bedrijfservaring en gespecialiseerd in efficiënte, haalbare en direct renderende duurzaamheidsoplossingen. Hij is innovatief wanneer nodig en realistisch wanneer dat de beste oplossing voor u is. Geld investeren moet snel renderen. Uw geld maar ook gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidies. Naast Wim staat Arjen Fruitema. Arjen is architect en bouwkundige. Hij kan heel snel berekenen of bijvoorbeeld een dak geschikt is voor het aanbrengen van zonnepanelen of niet. Eventuele aanpassingen van bedrijfspand kan hij ook snel in kaart brengen. Door al jaren te werken in de verduurzaming kent hij de eisen en mogelijkheden van elke alternatieve oplossing om energiekosten te besparen. Beide gecombineerd zijn een uiterst sterk en deskundig en voor gemotiveerd team. Daar heeft u wat aan. Geen vaag adviseurs gedoe, gewoon concreet en zakelijk en denkend vanuit uw mogelijkheden. Leo van Schoonhoven staat ondernemers en het team bij om in contact met elkaar te komen.

Subsidiemogelijkheden maximaal inzetten

Het begint met een goed plan. Daar zorgen Wim en Arjen in overleg met u voor. Daarna komen de kosten. Uw wens is uiteraard om de investering niet onnodig hoger te laten uitvallen dan nodig. Daar helpt CALorie Business maximaal bij. De terugverdientijd voor uw investering ligt nu op twee à drie jaar, deels met behulp van gemeentelijke en provinciale subsidies. Door de verduurzaming loopt bij deze bedrijven de energiemeter minder snel op en soms zelfs achteruit. Marktpartijen en consumenten die maatschappelijk bewust inkopen gaan graag in zee met duurzame bedrijven.

 

BEMANNING ‘Adviseurs die zelf ondernemer zijn begrijpen het complexe geheel van wensen, eisen, mogelijkheden en investeringsplafonds van ondernemers.”

Hoe zit het in elkaar en waarom zijn voor u de kosten 0

castricummerwerf-detail

CALorie Business is een vrijwiliggersorganisatie.

De plannen voor verduurzamingsprojecten worden in samenwerking binnen de totale groep vrijwilligers ontwikkeld. De uitvoering wordt in handen gegeven van externe lokale marktpartijen. Kenmerk van de opzet is: ‘lean and mean’ met maximale gerichtheid op effectiviteit.

Betrokken en ervaren bestuur en medewerkers

De kleine organisatie heeft twee lijnen. Een bestuurlijke en een uitvoerende. Het bestuur wordt gevormd door Cornel Borst (voorzitter), Martin van den Berg (penningmeester en projectmanager) en Marcus Sloog (secretaris en strategisch adviseur). Het bestuur wordt bijgestaan door een team duurzaamheidsspecialisten. Arjen Fruitema: (bouwkundig adviseur), Wim Schermer (energietransitie specialist), Leo van Schoonhoven (klantcontact).

 

Lage kosten, geen overhead en een enorm resultaat

Zowel gemeente als Provincie werken graag samen met CALorie Business. Alle partijen vinden verduurzaming door ondernemers belangrijk. Alle partijen begrijpen ook dat ondernemers hun plannen niet alleen kunnen realiseren. Ook realiseren overheden zich dat investeringen soms de draagkracht van ondernemers te boven gaan. Vandaar dat er individuele subsidies voor u als ondernemer zijn. Ook voor CALorie Business zijn er subsidies. Wij nemen immers een enorm stuk werk uit handen van de overheid. Vandaar dat wij onze kosten door de subsidies die er zijn kunnen betalen. Dat maakt samenwerken met u en ons voor u kosteneffectief. Alle adviesuren worden immers betaald. En van de overige kosten zorgen wij dat u het beste advies krijgt op financierings- en subsidiegebied. Voor u, voor ons en voor de overheid met het oog op de lange termijn energietransitie een effectieve win win win situatie. Profiteer daarvan is ons advies.

 

Winnaar “Samenwerking tussen ondernemers, overheden en adviseur creëert een win win voor iedereen.”

Niet afwachten maar gewoon beginnen.

Hoe komt u in contact met CALorie Business

De vrijwilligers en de medewerkers van CALorie Business leggen contact met Castricumse ondernemers, scholen en culturele en maatschappelijke ondernemingen om ze hun onafhankelijke dienstverlening aan te bieden. Voor geïnteresseerde ondernemers schrijven ze een maatwerkplan en doen ze voorstellen om ze te ontzorgen. Ze organiseren bijeenkomsten om ondernemers met elkaar in contact te brengen en over duurzaamheid te informeren. De samenwerking resulteert vaak in de realisatie van verduurzamingsmaatregelen zoals de plaatsing van zonnepanelen en – steeds meer – ook warmtepompen.

Toekomstige uitdagingen en de rol van CALorie Business

CALorie Business wil een betrouwbare regionale partner zijn en adviezen geven die leiden tot oplossingen. Oplossingen die getest en beoordeeld zijn. Maar ook voor vraagstukken waarop nog geen eenduidig antwoord gegeven kan worden, zoals netcongestie en het gebruik van laadpalen als opslag voor energie. De Business is daarbij een onafhankelijke gesprekspartner voor ondernemers en voor lokale en regionale overheidsorganisaties.

 

CALorie Business “Onderzoekt, denkt en doet mee op uitvoerend en richtinggevend niveau.”

Meer weten, plan maken, hulp of advies nodig.

castricummerwerf-detail

Verduurzamen & kosten besparen. Kom in Actie.

Bent u ondernemer, of vastgoedhouder van een school- of andere maatschappelijke of culturele organisatie in de gemeente Castricum en wilt u verduurzamen & kosten besparen? Neem contact op met Leo van Schoonhoven, tel. 06 – 24 77 59 02 of e-mail: oel.[antispam].@caloriebusiness.nl

U wilt het naadje van de kous weten.

Doelen van de stichting CALorie Business. Wij hebben als stichting een aantal doelen bepaald voor het jaar 2023. Een betrouwbare partner van de gemeenten zijn en partnerschappen uitbouwen. Naamsbekendheid van de stichting vergroten. Ondernemers binnen het verzorgingsgebied informeren over nieuwe wetgeving en verplichtingen. Het huidige dienstenpakket uitbreiden en meer oog hebben voor de biodiversiteit. Energiearmoede bestrijden in het verzorgingsgebied. Deze doelen hebben we concreet gemaakt door er doelstellingen van te maken en deze per afdeling te verdelen.

 

Open, transparant en toegankelijk.

Het bestuur vindt het belangrijk om open en transparant te zijn. Daarom staan hieronder een aantal downloads die meer inzicht geven in onze stichting, werkwijze en financiering. Vooropgesteld staat dat we het werk dat we doen, op vrijwillige basis is. De activiteiten zijn dan ook ondergebracht in een stichting, uiteraard zonder winstoogmerk. Het beloningsbeleid van onze vrijwilligers is beperkt tot een vergoeding van onkosten of minimale vacatiegelden.

 

INZET “Deskundigen die zich op vrijwilligersbasis inzetten voor een duurzame wereld waarin ondernemers een hoofdrol spelen.”

ONZE BEHAALDE SUCCESSEN

0

Panden verduurzaamd

0

Kg CO2 Bespaard

0

MWh/ jaar opgewekt


Wij worden gesteund door:

rabobank-logo-300x150
logo-provincie-noord-holland-300x131
castricum 2